Транзит на Меркурий в Риби от 13:36 ч. на 03.02

Меркурий, планетата на интелекта, информацията, пътуванията, общуването и обучението, търговията и комуникациите, прави ингресия в знака Риби, където ще остане до началото на месец март.

В знака Риби Меркурий е отслабен, става по-малко общителен и съсредоточен, губи яснотата на мисълта. Това е времето на интуитивните прозрения, творческото вдъхновение, полетите на фантазията (понякога с прекалено залитане в света на илюзиите).

През този транзит активността намалява, хората се съсредоточават върху вътрешния си живот. Сега е времето, през което ще бъдем по-склонни да се потопим в собствените си мисли, да си спомняме и анализираме събития, чувства, собствените си и чуждите постъпки.

По това време дори някоя незначителна новина може да се загнезди в съзнанието ни и дълго, дълго да я обмисляме, като се стараем, съзнателно или не съвсем, да открием скрития смисъл в нея.

Въобще през това време хората са натроени мистично и е много вероятно да ни се струва, че случващото се с нас и околните има някакъв таен смисъл. В процеса на обмислянето възникват асоциативни връзки, които отвеждат далеч от първоначалния смисъл на нещата. Това може да продължава безкрай и отстрани изглежда като обсебване или индиферентност.

Това потапяне във вътрешния свят пречи на изпълнението на ежедневните задължения, тъй като носи разсеяност и забавяне на реакциите. Общуването е затруднено, защото хората, унесени в мислите си, отговарят неадекватно на зададените им въпроси. В същото време може да ни осени внезапна мисъл, която да ни помогне да решим проблеми, които ни тормозят от дълго време. Затова през тези дни трябва да се вслушваме във вътрешния си глас, който ще ни подскаже правилния ход.

В отношенията между хората нещо неуловимо се променя. Те стават по-близки и топли. Тогава хората доверяват своите тайни или напротив между тях се издига невидима стена, която ги разделя и ги прави невидими един за друг. Всеки опит да привлечеш някого към себе си и да го задържиш е неуспешен, ако той не иска това намира начин незабелязано да се изплъзне от мрежите.

Трябва да се знае, че през този период ще бъем по-податливи на внушение. Дори на външен план те да не сме съгласни и не приемаме това, което ни се говори, информацията остава някъде в дълбините на подсъзнанието ни.

През тези дни ще бъдем по-склонни да  търсим подкрепа и съвети от духовни личности, от гадателки и екстрасенси, искаме да проникнем зад завесата, скриваща от нас невидимия свят.

Негативните аспекти засилват разсеяността и склонността към мечти и фантазии, дава несигурност и склонност към измами. Обещанията не се изпълняват, хората хитруват, лицемерят, отговарят уклончиво и доста убедително лъжат, злоупотребяват с нашата жалостивост и загриженост към бедните и онеправданите.

През този период от нас се изисква повишено внимание при работа с документи и информация, при контакти с други хора, тъй като нараства емпатията и заедно с нея податливостта на внушение. Ако има възможност, през тези дни е по-добре да се отложи подписването на важни документи и договори. Трябва да се знае, че когато Меркурий се намира в Риби, информацията се изкривява, прикрива, води към грешни пътища. По-добре е да се вслушваме в интуицията си и вътрешното си чувство, а логиката временно да забравят.

\Транзитът на Меркурий в Риби е неблагоприятен за работа с техниката, която се използва в комуникациите, възможни са проблеми в действието на телефони, компютри и интернет мрежите.

Сега не време за придобиване на средства за комуникации.

В куриерските доставки и паричните преводи възникват проблеми заради грешна информация, същото може да се получи при издаване на билети за пътуване. Желателно е, за да се избегнат тези проблеми, внимателно да се проверяват всички нанасяни данни.

Периодът благоприятства тайните дела и сделки, конспирациите и препятства откритата активност. На преден план излиза вътрешния живот, негласното обсъждане, интригите и активност на подставените лица. Това е времето на сплетните, измамите, илюзиите, заблужденията и откровеното мошеничество. Всичко това трябва да се има предвид както в бизнес процесите, така и в личния живот на хората.

Този транзит е подходящ за изобретения и нестандартна проява на талантите и способностите. Създават се значими творчески произведения в сферата на музиката, поезията, танците. Често у хората се появяват екстрасензорни и телепатични способности, ако те по начало са заложени в тях.