Меркурий в Риби в секстил с Уран в Телец

Този аспект се характеризира с внезапни озарения, оригинални мисли и идеи, необичаен творчески подход при решаване на много въпроси.

Всичко, което се случва тези дни, става внезапно без предупреждение. Именно през този период стават повечето открития и изобретения, свързани с нови технологии, електроника, космическа и авиационна техника. Нужната информация идва сама и при когото трябва.

Контактите са неочаквани и с интересни хора, които имат нетрадиционни професии и занимания. Работата е особено ефективна в група от съмишленици.

Пътуванията често са с хора, обединени от една идея.

Успехът идва в научните изследвания и в обикновената работа, когато решението е нестандартно.

Хората се интересуват от астрология, прогнози и гадания.

Добър период за умствена и писмена работа, интелектуални занимания, за модернизации, изобретения и открития; за публични изяви, лекции и семинари; нови запознанства и контакти; работа с издателства, пресата; за обществена и политическа дейност; за посредническа и търговска дейност; за закупуване на техника.