Курс по Радиестезия 2020 г. - НОВА ГРУПА!

ПЪРВА БЕЗПЛАТНА ЛЕКЦИЯ

22.02.2020 г. (събота) от 13:00 ч. в лекционната зала на „Астро Център Вега“

 

Водещ: инж. Валентин Хаджимитов

 

Курсът е предназначен за хора без познания и практически опит в радиестезията.

След успешното завършване на курса Вие ще имате теоритична подготовка и практически умения за работа с махало, багети и дрги радиестезични приспособления.

Продължителността на курса е 8 лекции по два астрономически часа.

Курсът е с продължителност два месеца, а лекциите ще се провеждат всяка събота в лекционната зала на „Астро Център Вега“.

 

(Лекционната зала се намира в първия безистен на ул. Пиротска, който е точно срещу паркинга на „Централни Софийски Хали“.

Влизате в безистена, веднага в ляво има стълби, качвате се на втория етаж и в ляво, точно срещу книжарница "Астея", е лекционната зала)

 

Цената за един месец (4 лекции) е 80 лв.

Цената на целия курс (8 лекции) е 160 лв.

 

За информация и записване: 0887 444 377 – Християн Стаменов

 

ПРОГРАМА НА КУРСА ПО РАДИЕСТЕЗИЯ

 

Безплатна лекция на 22.02.2020 г. -  Демонстрационно занимание за всеки и определяне на радиестезична дарба.

Лекция № 1

Кратък исторически обзор. Въведение в радиестезията. Запознаване с уреди и пособия използвани във физикалната радиестезия.

Лекция № 2

Пситехника в радиестезията. Обучение за работа с радиестезични уреди. Определяне на полезни храни, козметични средства и лекарства.

Лекция № 3

Радиестезична диагностика и самодиагностика. Индивидуално определяне на състояние болест и здраве

Лекция № 4

Откриване и определяне на геопатогенни зони. Мрежа на Кюри. Мрежа на Хартман.

Лекция № 5

Аура. Основни теоритични понятия. Радиестезично измерване на аурата, определяне размера, формата и цвета на аурата

Лекция № 6

Откриване на подземни обекти. Подземни води, кабели, тръбопроводи, тунели и др. 

Лекция № 7

Радиестезично търсене по карта. Обсъждания, дискусии, обмяна на опит.

Въвеждане в менталната радиестезия.

Лекция № 8

Ментална радиестезия. Лекуване с енергия от разстояние.