Програми за различните нива на курса по Астрология

Първо ниво основи на наталната астрология

 1. Слънцето, астрономични параметри,симвология,психопортрет, събитийност
 2. Луната, хелиакален цикъл, симвология,психопортрет, събитийност
 3. Меркурий, хелиакален цикъл ,симвология,психопортрет, събитийност
 4. Венера, хелиакален цикъл ,симвология,психопортрет, събитийност
 5. Марс, хелиакален цикъл ,симвология,психопортрет, събитийност
 6. Практическо упражнение върху хелиакални цикли, първична прогностика
 7. Юпитер, хелиакален цикъл, симвология,психопортрет, събитийност
 8. Сатурн, хелиакален цикъл ,симвология,психопортрет, събитийност
 9. Практическо упражнение върху хелиакални цикли, първична прогностика
 10. Уран, астрономични параметри,  симвология,психопортрет, събитийност
 11. Нептун, астрономични параметри,  симвология,психопортрет, събитийност
 12. Плутон, астрономични параметри,  симвология,психопортрет, събитийност
 13. Практическо упражнение върху астрономични параметри на планетите. Определяне на скорост, деклинация спрямо екватора и еклиптиката, ориентация спрямо слънцето и луната т.е. източна или западна. Комбиниране с хелакалните фази- видимост, невидимост, фаза, магнитут.
 14. Домове, дванадесет дома, за всеки един дом- сила и слабост, видимост, аспекти с асцендента, характер, природа, психопортрет, събитийност.
 15. Знаци, дванадесетте знака, за всеки един знак,природа, психопортрет, събийност, астрологични параметри, планета в управление, екзалтация, заточени, падение, радост.
 16. Планети в домове, планета в управление, екзалтация, заточени, падение, радост.
 17. Планети в знаци, двупосочно влияние, планетата към знака и знака към планетата, психопортрет, събитийност, трон, екзалтция, падение, заточение, тригонокрация, перигрин
 18. Пракачества, елементи, качества и полярности
 19. Планети- есенциални достойнства- трон, екзалтация, триплицитет, терма, декан.
 20. Определяне на сектата на една планета. Хайзе, екскондиционе.
 21. Приятелство и вражда между планетите.
 22. Теория на аспектите, видове аспекти, хармонични, дисхармонични, съвпади, леви, десни, по знак, по дом, по гокленови зони, апликиращи, сепариращи
 23. Орбиси, видове системи. Практическо занятие върху определяне на аспекти.

Второ ниво – майсторски клас- анализ на наталната карта

 1. Алмутен. Алмудебит.
 2. Сила и слабост на планети. Таблица.
 3. Житейски теми. Анализ на един дом- схема . Анализ на всеки един от дванадестте дома поотделно.
 4. Любов . Брак. Деца.
 5. Финанси.
 6. Работа, кариера.
 7. Здраве. Продължителност на живота. Хилег, алкокоден.
 8. Практически занимания върху житейски теми.
 9. Зони на осветеност, дуоди. Тъмни и светли градуси.
 10. Арабски точки. Теоретична основа. Видове.
 11. Произволно избрана житейска тема. Практическо занимание.
 12. Планетни вериги.
 13. Неаспектирани планети.
 14. Структури на хубер. Фигури на джонсън.
 15. Практическо упражнение – анализ на натална карта, техника на работа.
 16. Практическо упражнение- натална карта- психопортрета на личността.
 17. Практическо упражнение- натална карта- житейски теми, събитийност.
 18. Практическо упражнение- обща прогностика до края на живота към наталната карта, чрез хелиакални цикли.

Трето ниво – основи на прогностиката

 1. Обща теория на прогностиката. Видове прогностични методи- транзити, вторични прогресии- обратни и прави, символични дирекции, примарни дирекции, слънчева революция, лунна революция.
 2. Транзити- прогностичен метод. Тежки транзити- сатурн, юпитер, уран, нептун, плутон.
 3. Транзити на леките планети- марс, венера, меркурий, слънце, луна
 4. Практическо упражнение . Годишна прогноза.
 5. Практическо упражнение. Месечна прогноза.
 6. Практическо упражнение. Седмична и ежедневна прогноза.
 7. Вторични прогресии- прави и ривърс
 8. Символични дирекции
 9. Практическо упраженение. Годишна прогноза.
 10. Примарни дирекции. Обща теория. Интерпланетарни, към ъгли, към върхове на домове, паралели и контрапаралели, рапт съвпади
 11. Практическо упражнение.

Четвърто ниво – ректификация

 1. Ректификация. Обща теория- видове методи в исторически план- везни на хермес, пренатална лунация, метод на бонати  и други.
 2. Ректификация с примарни дирекции към ъгли. Практическо упражнение.
 3. Ректификация с прогресии, символични, транзити. Практическо упражнение
 4. Ректификация с примарни паралели. Практическо упражнение.
 5. Практика- прогностика и ректификация.

Пето ниво – майсторски клас-прогностика

 1. Ингресии- транзити към прогресии, символични, примарни.
 2. Практическо упражнение с ингресии.
 3. Прогностика с профекции.
 4. Прогностика с директиране в терми.
 5. Прогностика със слънчева революция.
 6. Примарни дирекции в слънчевата революция.
 7. Примарни дирекции за определяне на конкретни дати- Транзити към директирани ъгли, директирани планети към ъгли, дирекции под полюса на сигнификатора
 8. Практическо упражнение.
 9. Фирдарии. Теория. Практическо упражнение.

Шесто ниво – майсторски клас-прогностика и ректификация- практикум

 1. Практикум- синтез на натална карта, ректификация и прогностика.
 2. Практически упражнения – натална карта
 3. Практически упражнения- ректификация
 4. Практически упражнения- прогностика

Седмо ниво – мунданна астрология

 1. Мунданна астрология
 2. Планетни цикли. Симвология на планетите и техните аспекти.
 3. Затъмнения
 4. Слънцестоения, равноденствия
 5. Вавилонска нова година.

Осмо ниво – хорарна астрология и синастрия

 1. Хорарна астрология- теоретични основи
 2. Практикум
 3. Синастрия – теоретични основи
 4. практикум

Девето ниво – астрономия, история на астрологията,  домови системи

 1. Домови системи.
 2. Астрономия за астролози.
 3. История на астрологията.